top of page
Geologia i Geotechnika

Określamy warunki geologiczne i geotechniczne podłoża w postaci:

 • opinii geotechnicznych

 • badań gruntu pod domy jednorodzinne, wielomieszkaniowe i budynki przemysłowe

 • badań wstępnych przed zakupem działki

 • dokumentacji badań podłoża gruntowego

 • projektów geotechnicznych

 • dokumentacji geologiczno–inżynierskich

 • raportów geotechnicznych

 • wierceń geologicznych 

 • obsługi geotechnicznej budowy / odbiorów geotechnicznych

 • wykrywania przyczyn spękań budynków


Kontrola zagęszczenia gruntów:

 • lekka sonda dynamiczna SD-10 (DPL)

 • płyta dynamiczna EVD

 • badanie VSS

 • sondowania statyczne sondą stożkową CPT i CPTU


bottom of page