top of page
Laboratorium

W naszym laboratorium wykonujemy następujące badania:

 • analiza sitowa

 • analiza areometryczna

 • oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej gruntów (Aparat Proctora)

 • oznaczenie wilgotności optymalnej (Aparat Proctora)

 • oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL)

 • oznaczanie zagęszczenia gruntów niespoistych

 • oznaczanie wilgotności naturalnej (Wn)

 • oznaczanie granicy płynności (WL)

 • oznaczanie granicy plastyczności (Wp)

 • makroskopowa ocena gruntów

 • badania materiałów budowlanych (cement, gotowy beton)

 • badania zanieczyszczenia wód i gruntów

bottom of page