Sprzęt

Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPL

Jest to urządzenie z napędem pneumatycznym służące do badania stopnia zagęszczenia gruntu. Nieduża waga całego urządzenia, łatwość wykonywania badań pozwalają na sprawne wykonywanie wielu sondowań oraz dużą mobilność.

Płyta sztywna VSS

Płyta VSS 100 kN przeznaczona jest do badania nośności i zagęszczania podłoża gruntowego. Badanie aparatem VSS pozwala na określenie modułu odkształcenia pierwotnego (E1 , Ev1), wtórnego modułu odkształcenia (E2 , Ev2), a także wskaźnika odkształcenia I0 (Stosunku E2/E1).

Lekka płyta dynamiczna

Płyta obciążana dynamicznie ZFG 3.0 pozwala na szybkie i sprawne określenie nośności i zagęszczenia m.in. podbudów drogowych i kolejowych, podsypek pod fundamentami, posadzkami i chodnikami. Przeprowadzenie badania umożliwia ocenę zagęszczenia gruntu do głębokości 0,5 metra.

Wiertnica WH020Os

Wiertnica z napędem hydraulicznym do wiercenia świdrami spiralnymi jednozwojowymi tzw. sznekami metodą “na sucho”.


Ręczny zestaw wiertniczy

Ręczny zestaw wiertniczy składa się z szeregu świdrów, próbników i żerdzi skonstruowanych w sposób umożliwiający przeprowadzenie wiercenia w najbardziej zróżnicowanych warunkach geologicznych.

Program Geostar i7

Nasza firma korzysta z wersji programu Geostar i7, która pozwala na profesjonalną i szybką obróbkę danych terenowych.