Geo Drill Studio

Szanowni Państwo

Firma GeoDrillStudio świadczy usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska. Specjalizujemy się w badaniu gruntu dla potrzeb projektowania i posadawiania obiektów budowlanych. Umiejętności i doświadczenie naszego zespołu umożliwiają profesjonalne i indywidualne podejście do wszystkich realizowanych projektów. Specjalistyczny sprzęt jakim dysponujemy pozwala na kompletną obsługę Państwa inwestycji.

Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy:

Terenowe badanie podłoża gruntowego

Badania terenowe pozwalające na określenie rodzaju i właściwości badanego podłoża gruntowego oraz pobór próbek gruntu i wody.

Laboratoryjne badanie gruntu

Kompleksowe badania laboratoryjne właściwości fizycznych i chemicznych podłoża gruntowego. Badania materiałów budowlanych.

Geotechnika i Geologia

Sporządzamy: dokumentacje geologiczno-inżynierskie, opinie geotechniczne, odbiory wykopów. Prowadzimy obsługę geotechniczną budowy oraz rozpoznanie działek przed zakupem.

Konsultacje geotechniczne

Konsultacje geotechniczne wszystkich typów, umożliwiające bezbłędne prowadzenie i terminowe wykonanie zleconych prac.

Postaw na specjalistów

Każdy etap wykonywanych prac prowadzony jest przez wykwalifikowanych geologów z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi, którzy swoje doświadczenie zdobyli przy realizacji dużych inwestycji w Warszawie i całej Polsce. Wszystkie oferowane usługi wykonywane są profesjonalnym sprzętem, co pozwala na otrzymanie bardzo szczegółowych wyników badań.

Działamy na terenie całego kraju, zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi usługami.