Geotechnika

 • opinie geotechniczne

 • dokumentacje geotechniczne

 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie

 • odwierty geologiczne

 • wiercenia geologiczne

 • obsługa geotechniczna budowy

 • odbiory geotechniczne

 • kontrola zagęszczenia gruntów / sondowanie gruntu

  • lekka sonda dynamiczna SD-10 / DPL

  • lekka płyta dynamiczna

  • sztywna płyta VSS

 • rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin pospolitych

 • badania gruntu pod budowę domów jednorodzinnych

 • wykrywanie przyczyn spękań budynków

 • wykonywanie piezometrów i monitoring wód gruntowych

 • badania zanieczyszczenia wód i gruntów

 • konsultacje geotechniczne wszystkich typów