USŁUGI GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE

Firma GeoDrillStudio świadczy usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej. Specjalizujemy się w badaniu gruntu dla potrzeb projektowania i posadawiania obiektów budowlanych. Umiejętności i doświadczenie naszego zespołu umożliwiają profesjonalne i indywidualne podejście do wszystkich realizowanych projektów. Specjalistyczny sprzęt jakim dysponujemy pozwala na kompletną obsługę Państwa inwestycji.

OFERUJEMY:

Terenowe badanie podłoża gruntowego

Badania terenowe pozwalające na określenie rodzaju i właściwości badanego podłoża gruntowego oraz pobór próbek gruntu i wody.

Laboratoryjne badanie gruntów i wody

Kompleksowe badania laboratoryjne właściwości fizycznych i chemicznych podłoża gruntowego. Badania materiałów budowlanych.

Geologia i Geotechnika

Sporządzamy: dokumentacje geologiczno-inżynierskie, opinie geotechniczne, odbiory wykopów. Prowadzimy obsługę geotechniczną budowy oraz rozpoznanie działek przed zakupem.

Konsultacje geotechniczne

Konsultacje geotechniczne wszystkich typów, umożliwiające bezbłędne prowadzenie i terminowe wykonanie zleconych prac.

POSTAW NA SPECJALISTÓW

Każdy etap wykonywanych prac prowadzony jest przez wykwalifikowanych geologów z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi, którzy swoje doświadczenie zdobyli przy realizacji dużych inwestycji w Warszawie i całej Polsce. Wszystkie oferowane usługi wykonywane są profesjonalnym sprzętem, co pozwala na otrzymanie bardzo szczegółowych wyników badań. Działamy na obszarze całej Polski, zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi usługami.

KONTAKT:

tel. + 48 570 720 300

mail. biuro@geodrillstudio.pl

GEOLOG - GEOLOGIA - GEOLOGIA INŻYNIERSKA - GEOTECHNIKA - BADANIA GEOTECHNICZNE - BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU - OPINIA GEOTECHNICZNA - ODWIERTY GEOLOGICZNE -DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA - OCHRONA ŚRODOWISKA - PRZYDOMOWA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA - OPINA GEOTECHNICZNA POD BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE