top of page

USŁUGI GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE

Firma GeoDrillStudio świadczy usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej. Specjalizujemy się w badaniu gruntu dla potrzeb projektowania i posadawiania obiektów budowlanych. Umiejętności i doświadczenie naszego zespołu umożliwiają profesjonalne i indywidualne podejście do wszystkich realizowanych projektów. Specjalistyczny sprzęt, jakim dysponujemy, pozwala na kompleksową obsługę Państwa inwestycji.

OFERUJEMY:

nauka
Image by Jason Yuen

TERENOWE BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Badania terenowe pozwalające na określenie rodzaju i właściwości badanego podłoża gruntowego oraz pobór próbek gruntu i wody.

LABORATORYJNE BADANIE GRUNTÓW I WODY

Kompleksowe badania laboratoryjne właściwości fizycznych i chemicznych podłoża gruntowego. Badania materiałów budowlanych.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA

Sporządzamy: dokumentacje geologiczno-inżynierskie, opinie geotechniczne, odbiory wykopów. Prowadzimy obsługę geotechniczną budowy oraz rozpoznanie działek przed zakupem.

Plan budowy

POSTAW NA SPECJALISTÓW

Każdy etap wykonywanych prac prowadzony jest przez wykwalifikowanych geologów z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi, którzy swoje doświadczenie zdobyli przy realizacji dużych inwestycji w Warszawie i całej Polsce. Wszystkie oferowane usługi wykonywane są profesjonalnym sprzętem, co pozwala na otrzymanie bardzo szczegółowych wyników badań. Działamy na obszarze całej Polski, zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi usługami.

bottom of page